Rituri de trecere individuale

Preambul:

“Viaţa individuală, oricare ar fi tipul de societate, constă din a trece succesiv de la o vârstă la alta şi de la o ocupaţie la alta. Acolo unde vârsta şi ocupaţia sunt separate, trecerea este însoţită de acte speciale – cum ar fi ucenicia pentru meseriile noastre – care constau din ceremonii, pentru că nici un act nu e absolut independent de sacru. Orice schimbare în starea unui individ comportă acţiuni şi reacţiuni între sacru şi profan, acţiuni şi reacţiuni care trebuiesc reglementate şi supravegheate, astfel încât societatea generală să nu sufere nici lezări, nici deteriorări.” Arnold Van Gennep – Riturile de trecere

“Indiferent de tipul de cultură – primitivă, populară/tradiţională sau modernă – în care sunt performate, riturile de trecere mediază:

 1. între natură (naştere, pubertate, moarte) şi cultură (conştientizare, ritualizare);
 2. între biologic şi social, căci nu este destul că de la naştere oamenii se divid în bărbaţi şi femei; pentru a deveni cu adevărat bărbat şi femeie sunt necesare anumite ceremonii, după cum anumite gesturi, acte, rituri sunt obligatorii pentru a marca maturizarea sexuală, trecerea în grupul social al adulţilor, împlinirea condiţiei pentru căsătorie şi procreaţie;
 3. între individual şi grup, căci deşi fiecare se naşte şi moare singur, străbătând existanţa în unicitate, individul nu poate să supravieţuiască în singurătate, în afara grupului de care îl leagă firele infinite ale raporturilor sociale.” Nicolae Constantinescu – etnolog, antropolog, folclorist şi profesor român.

Tipuri de ritualuri de trecere individuale pe care vi le putem oferi:

 • ritualuri premergătoare conceperii unui copil, binecuvântarea pântecului şi pregătirea pentru îmbrăţişarea rolului de a deveni părinţi
 • ritual de primire a inspiraţiei pentru alegerea numelui copilului ce urmează să vină pe lume
 • ritual de ursire şi binecuvântare a venirii pe lume la a 8-a zi de la naştere
 • ritualul de ieşire a mamei din lehuzie, la 40 de zile de la naştere
 • ritualul alegerii darurilor, la aniversarea primului an de viaţă
 • ritualul primei iniţieri, la 7 ani
 • ritualul primei menstruaţii, binecuvântarea feminităţii şi pregătirea pentru noua viaţă
 • ritual de întâmpinare a menstruaţiei lunare, pentru eliminarea durerilor şi a toxinelor fizice, emoţionale şi energetice
 • ritual de trezire a eroului interior pentru băieţi, la vârsta de 14 ani
 • ritualul identificării misiunii personale, după 16 ani
 • ritualul desprinderii de cuibul parental şi ieşirea în lume, între 18 şi 21 de ani
 • ritual de binecuvântare a uniunii cuplului
 • ritualul zilei de naştere
 • ritual de binecuvântare şi purificare a casei
 • ritualuri de tranziţie între diferite perioade cu schimbări profune la nivelul vieţii personale, profesionale sau de cuplu
 • ritualuri de unificare a părţilor de suflet disociate
 • ritualuri de eliberare emoţională a anumitor bolcaje sau tipare prezente în psihic
 • ritualuri de recuperare a identităţii şi a sensului vieţii
 • ritualuri de procesare a doliului, pierderii sau separării
 • ritualul crizei de la mijlocul vietii, între 36 şi 42 de ani
 • ritual de intrare în menopauză
 • ritual de schimbare a vibraţiei anuale
 • ritualuri de dezlegări şi purificări de credinţele/relaţiile toxice din viaţa noastră
 • ritualuri de împământare, materializare şi abundenţă

Comentează